top of page

Historie

Bedriften Kjelstrup Olsen Glass AS ble dannet våren 1911, året før Bergen Glassmesterlaug ble stiftet og er således den eldste glassmesterbedriften i Bergen. Bedriften har gjennomgått en utvikling fra å være ren glassmesterbedrift til speil og sliperiprodusent, og videre til vindu og fasadeprodusent. Bedriften var en av de første i Norge som startet bygging av såkalte «Curtain Walls» (ikke bærende yttervegger). Dette skjedde på begynnelsen av 1960 tallet, og blant byggeoppdragene som ble utført var det Odontologiske Fakultet i Bergen samt Phillipsbygget i Oslo.

Bedriften hadde i Svein Kjelstrup-Olsen sin tid 25 ansatte fordelt på glassmakeriet, aluminiumsavdelingen og i designavdelingen på kontoret. Bedriften lyktes videre i å etablere seg i London hvor flere prestisjefylte kontrakter stod for 85% av omsetningen.

Bedriften ble i 2019 videre solgt til Ole-Petter Andersen som har vært ansatt i Kjelstrup-Olsen Glass siden 1984. Han har solid erfaring og har blant annet jobbet i London i flere år. Han har vært daglig leder i firmaet siden 2010 og endret navnet til OPA Glass AS ved overtakelsen av selskapet. 

bottom of page